Project train de trainer (KOPP/KOAP*)

* KOPP staat voor kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek, KOAP voor kinderen van ouders met aan afhankelijkheidsprobleem

1. Omschrijving project

Het Familieplatform wil blijvend inzetten op sensibilisering en deskundigheidsbevordering van het thema KOPP/KOAP binnen de zorg. Aandacht voor deze thematiek is een belangrijk aspect van preventie en vroegdetectie van geestelijke gezondheidsproblemen. Om deze opdracht te kunnen uitvoeren, ontwikkelen we een train de trainer voor vormings-experten KOPP/KOAP.

2. Doelen

Het Familieplatform wil de sensibilisering en deskundigheid rond het Thema KOPP/KOAP bevorderen door het organiseren van opleiding en coaching van vormingsexperten KOPP/KOAP. De vraag naar vorm en opleiding is groot. Door het maken van een pool van vormingsexperten kan er beter beantwoord worden aan deze vraag.

De intervisie die gekoppeld wordt aan deze opleiding, biedt de mogelijkheid aan de vormingsexperten om de kennis up-to-date te houden en ervaringen uit te wisselen. Het Familieplatform is het aanspreekpunt voor de trainers.

3. Planning/looptermijn

Een eerste train-de-trainer vond plaats op 8 en 15 juni. 14 deelnemers waren aanwezig.

Een volgende train-de-trainer zal plaatsvinden op 12 en 19 oktober in Leuven (Provinciehuis). Via volgende link kan je meer informatie bekomen rond de inhoud van de tweedaagse vorming Train de Trainer, de kostprijs, hoe je moet inschrijven, etc: https://www.familieplatform.be/doelgroepen/hulpverleners/train-de-trainer


4. Contactpersoon

Sara Casalin

sara.casalin@familieplatform.be

0476/96 38 96