Project familietevredenheidsvragenlijst

1. Omschrijving project

Het Familieplatform GGZ zet zich in om ‘good practices’ inzake familiebeleid in zorgorganisaties te ondersteunen en te implementeren. In één van de projecten ontwikkelen we een familietevredenheidsvragenlijst, die werd opgesteld aan de hand van bestaande vragenlijsten in Nederland (het Nederlandse Trimbos Instituut, www.trimbos.nl, en het Nederlandse Platform GGZ, www.platformggz.nl) en een kwalitatieve familiebevraging in PC Sint-Hiëronymus. We spreken van ‘kwaliteit vanuit het oogpunt van de gebruiker’ (in deze dan de familiebetrokkene), voorgesteld als ‘tevredenheid’. Volgende sleuteldomeinen van tevredenheid worden bevraagd: (a) informatie: is er oog voor het verkrijgen van voldoende informatie vanwege de hulpverlener?, (b) bejegening: wordt er op een kwaliteitsvolle manier omgegaan met zowel de cliënt als het familielid?, (c) participatie: is er gelegenheid om mee te beslissen, wat is mate van aandacht voor cliënt en inbreng cliënt en familielid in het beleid?, en (d) steun: worden familieleden gesteund of doorverwezen indien nodig?

2. Doel

De doelstelling van dit onderzoeksproject is om een kwantitatief meetinstrument te ontwikkelen dat toelaat om systematisch verbeterpunten in de zorg- en dienstverlening in kaart te brengen vanuit het perspectief van familieleden. Dit meetinstrument zal, na een pilootfase, geïntegreerd worden als barometer voor familietevredenheid in de reguliere werking van de deelnemende zorgorganisaties. Op deze manier kan het familiebeleid binnen de zorgorganisatie uitgewerkt of aangepast worden. Ook zullen de resultaten van dit onderzoek gebruikt worden om de vragenlijst te optimaliseren en breder in Vlaanderen in te zetten, en zullen resultaten gebruikt worden om beleidsaanbevelingen naar familiewerking- en beleid te doen.

3. Samenwerkingen

- Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas: http://www.hieronymus.be/


- Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw te Brugge http://www.pzonzelievevrouw.be/


- U.P.C. Sint-Kamillus te Bierbeek: www.kamillus.be


- Psychiatrisch Centrum Bethanië


4. Planning/looptermijn

02/01/2017 – 31/12/2017


5. Contactpersoon

Sara Casalin

sara.casalin@familieplatform.be

0476/96.38.96