Project familiebetrokkenheid in het proeftuinproject 'Veerkrachtwonen'

1. Omschrijving project

Dit onderzoek loopt binnen het project “Veerkrachtwonen” opgestart door vzw De Link in navolging van de oproep voor “Proeftuinwonen in de GGZ”. De doelgroep binnen het project zijn jongvolwassenen (18-25j) met een EPA-profiel (ernstige psychiatrische aandoening), waarvoor een intensief zorgtraject gekoppeld wordt aan een langdurige woonondersteuning. Dit onderzoek focust zich op het evenwicht tussen het ‘zorgen’ voor en het empoweren van deze groep jongvolwassenen om hen te laten instromen in de reguliere sectoren (arbeid, vrije tijd, sport, opleiding). Er wordt onderzocht hoe het netwerk rond cliënten (familie, naastbetrokkenen en voorgaande hulpverleners) optimaal kan ingezet worden gedurende de begeleidingstrajecten om deze verzelfstandiging te bevorderen. De achterliggende idee is dat het aansterken van de eigen veerkracht bevorderd wordt door een veerkrachtig netwerk.

2. Doel

- Kwantitatieve bevraging familietevredenheid (familietevredenheidsvragenlijst) bij familie en naastbetrokkenen.

- Kwalitatieve bevraging bij hulpverleners, cliënten en familieleden/naastbetrokkenen: focusgroepen en diepte-interviews

- Formulering van aanbevelingen naar “Veerkrachtwonen”en naar het beleid

3. Samenwerking

Veerkrachtwonen in vzw De Link te Mortsel https://www.multiversum.care/aanbod/ibw/

4. Termijn/looptijd

December 2016 – 31/12/2017

5. Contactpersoon

Vincent Kattouw

vincent.kattouw@familieplatform.be

0471/80.16.68