Ervaringsverhalen & getuigenissen

1. Omschrijving project

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid wil familieorganisaties samen met hun leden stimuleren hun stem te laten horen over hun ervaringen binnen de geestelijke gezondheid. Door vanuit de lidorganisaties sterke ervaringsverhalen te brengen kunnen we samen met alle betrokkenen een zorgbeleid ontwikkelen dat maximaal rekening houdt met de noden van familie en omgeving in interactie met de cliënt. De ervaringsverhalen van naaste betrokkenen zullen in de loop van 2017 in diverse vormen (live, tekstverhalen,..) en via verschillende kanalen verspreid worden (website, opleidingen,…).

2. Doel

- Het verspreiden van goede praktijken m.b.t. familiebeleid is essentieel en minstens even belangrijk dan het aanbrengen van knelpunten. We stimuleren het delen van kennis tussen familieorganisaties, zodat het de stem van families naar voren kan brengen, en dit overheen aandoeningen of problematieken. Familieorganisaties kunnen met hun grote expertise ervaringsdeskundigen ondersteunen in het brengen van een getuigenis. Door kennis en ervaring van familieorganisaties in te zetten werken we een workshop uit die door andere familieorganisaties kan ingezet worden om getuigenissen te verzamelen om zo (nog) meer impact te hebben.

- We willen impact hebben op het familiebeleid binnen de geestelijke gezondheidszorg. Meer specifiek willen we met de ervaringsverhalen het beleid, zorgorganisaties en zorgverleners aanzetten hun familiebeleid onder de loep te nemen en te ontwikkelen zodat zowel de cliënt als diens naaste omgeving zo goed mogelijk ondersteund wordt.


3. Samenwerking met

http://www.zitstil.be/http://nl.similes.be/http://www.autismevlaanderen.be/

4. Planning/looptermijn

Januari - december 2017

5. Opmerkingen

Getuigenissen zullen ook eind 2017 op onze website beschikbaar zijn.

6. Contactpersoon

Vincent Kattouw

vincent.kattouw@familieplatform.be

0471/80.16.68