Brochure 'Samenwerken met familie'


1. Omschrijving project

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid neemt het initiatief samen met vrijwilligers uit familieorganisaties en professionele partners een brochure ‘Rechten van familie’ te ontwikkelen.

De aanleiding is de nood aan informatie voor familie en naastbetrokkenen rond hun rechten t.a.v. hun familielid of kennis die een vorm van behandeling/begeleiding krijgt in de GGZ. Bovendien willen we met deze brochure het belang van het betrekken van familie en naasten in de zorg onderstrepen en stimuleren.


2. Doelstellingen

1. Informeren van familie rond hun rechten

2. Sensibiliseren van familie

3. Trialoog stimuleren (het gesprek aangaan tussen cliënt, familielid en hulpverlener)

4. Aanzetten tot participeren op micro & mesoniveau

5. Hanteerbaar zijn bij gesprek met hulpverlening


3. Samenwerking (leden van de werkgroep)

-Lou Hamdaoui (externe ombudsfunctie GGZ)

-Jan Bohets (St. Kamillus)

-A. Liegeois (KUL)

-Marleen Van Staey (Similes)

-Dirk Decaluwé (Similes)

-Ria Vandenheuvel (Centrum ZitStil)

-Els Draeck (ervaringswerker)

-Noor Seghers (Magenta project KUL)

-Ruth Morren (St. Hiëronymus)

-Greet Laureys (Similes)

-Cis Schiltmans (Vlaamse Vereniging Autisme)

- Freya Vanderlaenen (Ugent)

-Marianne de Boodt (jurist)

- Astrid Casteels (VVA)

- Greet Laureys (Similes)

4. Planning

Juni 2017 (start werkgroep) - Januari 2018 (verspreiding brochure)

5. Contactpersoon

Vincent Kattouw

vincent.kattouw@familieplatform.be

0471/80.16.68