Ouders van...

Als je zoon of dochter kampt met psychische en/of verslavingsproblemen brengt dat zorgen en vragen met zich mee. Je voelt je machteloos, begrijpt niet goed wat er aan de hand is, of misschien leg je de schuld bij jezelf. Psychische problemen en verslavingen worden veroorzaakt door een complex samenspel van beïnvloedende factoren. Hoe stel je vast dat het niet goed gaat met je kind? Je wil helpen, maar weet niet goed hoe. Het zou kunnen dat je stem niet gehoord wordt in de behandeling van je zoon of dochter en dat je meer betrokken wilt worden. Als Familielatform geven we aandacht aan de positie en stem van "ouders van..." in de hulpverlening.

Familieorganisaties

Als ouder of voogd kan je terecht bij een groot aantal familieorganisaties in Vlaanderen.

Je kan er terecht voor informatie, steun (lotgenotencontact), ontspannende activiteiten, vormingen maar ook om je verhaal te vertellen. Ze kunnen je helpen bij het brengen van een getuigenis om andere mensen te inspireren of om de hulpverlening in de Geestelijke Gezondheidszorg en daarbuiten te helpen zich beter af te stemmen op ouders en andere naastbetrokkenen. Wij vinden je stem hierin uiterst belangrijk.

Hier vind je een lijst van familieorganisaties waar je terecht kan. Belangrijk om weten is dat er ook enkele familieorganisaties zijn die niet specifiek rond één welbepaald probleem werken maar familieleden of kennissen/vrienden ondersteunen van mensen met een psychische kwetsbaarheid/probleem in het algemeen.

Omgaan met een familielid met depressie

"Kom, we gaan wandelen" zei mijn moeder. Ik volgde haar naar buiten en zwijgend liepen we het blokje om. Weg van de beklemmende muren voelde ik voor het eerst wat ruimte in mijn hoofd. En dan te bedenken dat als ze het me gevraagd had, ik wellicht neen had gezegd."

- Aisha (depressiehulp.be)

Bij welke signalen kan je je afvragen of iemand depressief is? En kan je dan iets doen? Lees er hier meer over.


Hoe help je jouw kind terug op weg na een zelfmoordpoging?

Opnieuw verder na de suïcidepoging van jouw kind… Het is niet eenvoudig. Er is heel wat moed, steun en hulp voor nodig. Zorg voor Suïcidepogers maakte een boekje voor ouders dat hen voorzichtig terug op weg kan helpen en zowel hun kind als zichzelf kan ondersteunen in dit moeilijke verhaal.


Spreken met jouw kind over een zelfmoordpoging in de familie? Hoe doe je dat?

Je partner, kind of ouder onderneemt een poging tot zelfdoding. De wereld beeft onder je voeten. Hoe moet het
nu verder?!

In het ziekenhuis neemt men de zorg op voor je naaste. Je kan hier ook steeds vragen waar je zelf terecht kan voor ondersteuning of informatie. Thuis doe je je uiterste best om de kinderen op te vangen, maar dit is niet gemakkelijk en brengt allerlei vragen naar boven.

Zorg voor Suïcidepogers maakte in samenwerking met oa. het Familieplatform een flyer met korte maar duidelijke informatie over hoe je spreekt met je kind als een familielid een zelfmoordpoging ondernam.Over kunnen, (niet) aankunnen, moeten en (niet) willen

Alle ouders willen dat hun kind gelukkig wordt. En alle kinderen, onafhankelijk van hun ontwikkelingsniveau en emotionele ontwikkeling, kunnen gelukkig zijn. Maar dan moeten hun basale emotionele behoeften door hun omgeving op een goede manier begrepen en beantwoord worden.

Inzicht in het niveau van de emotionele ontwikkeling van het kind biedt aan de ouders mogelijkheden om, met ondersteuning van deskundige hulpverleners, de affectieve en pedagogische benadering aan de behoeften van het kind aan te passen.

SEN-SEO maakte een brochure die ouders uitlegt hoe de de emotionele ontwikkeling van hun kind te begrijpen. De brochure is te downloaden in pdf of je kan ze online lezen.

Indien u liever de gedrukte versie wenst, kan u deze per tien stuks bestellen door een mail te sturen naar info@senvzw.be. De brochures kosten 15€ (+ verzendkosten) voor 10 stuks.Zit je met vragen of zorgen over je kind?

Bekijk welke organisaties je kunnen helpen