Wat werkt?

Het sleutelwoord hier is PREVENTIE en vroegdetectie! Uit onderzoek blijkt dat preventieve ondersteuning verschillende risico- en beschermende factoren, gerelateerd aan KOPP-thematiek, kan beïnvloeden en bovendien psychische problemen op korte of lange termijn kan voorkomen bij kinderen van ouders met psychische problemen.

Vanuit het geloof in de eigen krachten en kwaliteiten van elke ouder en elk kind, willen we hulpverleners aanzetten om te werken aan een betere ouder-kind interactie. De ouder wordt ondersteund om met de kinderen stil te staan bij de impact van zijn of haar psychische kwetsbaarheid. Dit kan beschermend werken en de kans op problemen bij de kinderen verminderen.

Interventies

  • Psycho-educatie vormt een eerste stap in de aanpak van KOPP-problematiek. Er zijn verschillende materialen en (interactieve) websites met informatie en adviezen voor kinderen, ouders en hulpverleners. Je kan inspiratie vinden op het deel ‘kind van’ van deze website.
  • KOPP-Vlaanderen werkte het werkmodel voor vroegdetectie en preventie uit: deze psycho-educatieve gezinsinterventie houdt in dat er systematisch, bij aanvang van de behandeling van een volwassen cliënt met kinderen, een KOPP-preventiegesprek wordt aangeboden. Dit gesprek wil vooral inwerken op de ouderlijke vaardigheden en ouders handvaten aanreiken rond hoe zij de veerkracht van hun kinderen kunnen versterken. Het werkmodel is toepasbaar binnen de ambulante, semi-residentiële of residentiële centra van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, maar is ook te vertalen naar diensten die met kinderen en jongeren werken. Meer info hierover vind je in de werkmap en op de DVD.
  • Er zijn KOPP-groepen waar KOPP-kinderen (kinderen, jongeren, volwassenen) met elkaar praten over hun situatie. Er is een afwisseling tussen ontspannende en inspannende werkvormen. Er zijn verschillende groepen afhankelijk van de leeftijd. Deze worden in verschillende regio’s in Vlaanderen aangeboden. Er zijn ook organisaties die speciale aandacht hebben voor KOPP-kinderen Een overzicht van KOPP-groepen en organisaties vind je hier.

Meer weten over onze organisatie?

Neem contact op