Train de Trainer: werving van trainers

Train de Trainer KOPP/KOAP

Kinderen van ouders met psychische problemen en/of afhankelijkheidsproblemen (KOPP/KOAP) vormen een grote risicogroep binnen de geestelijke gezondheidszorg. Een psychische stoornis bij één van de ouders kan nefaste gevolgen hebben voor kinderen en dit in de verschillende ontwikkelingsfases. Zo weten we uit onderzoek dat een groot deel van deze kinderen kans loopt om later psychische problemen te ontwikkelen. Preventie en vroegdetectie zijn dé sleutelwoorden als antwoord hierop.

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor kinderen van ouders met psychische problemen, maar het is nog geen dagelijkse praktijk dat er standaard aandacht wordt besteed aan KOPP/KOAP, vanuit de volwassenzorg, maar ook niet vanuit de jeugdzorg. Sensibilisering en vormingen over dit thema blijft daarom bijzonder belangrijk: hulpverleners/beroepskrachten die met kinderen van ouders met psychische problemen te maken hebben, dienen zich voldoende bewust te zijn van de risico's die kinderen lopen en welke handvaten er zijn om problemen bij kinderen te signaleren en ouders en kind te steunen.

Vanuit de Vlaamse overheid kreeg het Familieplatform Geestelijke Gezondheid deze sensibiliserings- en vormingsopdracht rond KOPP/KOAP toegekend. Daarom organiseren we een train-de-trainer KOPP/KOAP voor zorgverleners en docenten die reeds veel ervaring hebben met KOPP/KOAP en eventueel al vorming geven, en die vervolgens vanuit het Familieplatform of op zelfstandige basis vormingen willen geven. Zo willen we dat in heel Vlaanderen aan de vormingsnood kan tegemoet gekomen worden.

Na het volgen van de tweedaagse opleiding worden de trainers opgenomen in onze expertendatabank, en kunnen zij door het Familieplatform gecontacteerd worden voor het geven van vormingen in de brede zorgsector. Via jaarlijkse intervisiedagen houden we de vinger aan de pols en worden ervaringen/expertise uitgewisseld en aangevuld met recente ontwikkelingen in het veld.


Wat

Train-de-trainer bestaat uit twee opleidingsdagen, waarin het familieperspectief en uitvoerig het KOPP/KOAP- thema met bijhorende vormingen aan bod komt, gevolgd door een jaarlijkse intervisiedag. De training is gebaseerd op door het Familieplatform reeds uitgewerkt materiaal (presentaties, KO(A)PP-materiaal zoals werkmappen en praktijkbundels, een lessenpakket voor zorgopleidingen) aangevuld met de meest recente KO(A)PP- ontwikkelingen. Het materiaal wordt ook beschikbaar gesteld voor de KOPP-trainers. Verder wordt er gewerkt rond het organiseren en praktisch geven van de vormingen. Het Familieplatform blijft nadien aanspreekpunt voor KOPP-trainers, o.a. via een jaarlijkse intervisiedag waar ingezet wordt op vormend, verbindend en versterkend samenwerken.

Wanneer

Dit jaar organiseerden we al tweemaal de train-de-trainer. Voor 2018 zal er een nieuwe training gepland worden, meer nieuws daarover volgt later nog.


Wie kan deelnemen

-Hulpverleners die actief zijn binnen GGZ en het brede welzijnswerk

-Docenten binnen zorgopleidingen

Profiel:

-als professional min. 2 jaar praktijkervaring, waarvan 1 jaar ervaring in het werken met KOPP/KOAP

-indien ervaringsdeskundige KOPP/KOAP, dien je aangesloten te zijn bij een familievereniging

-ervaring in het spreken voor groepen


Deelnameprijs

190 euro/persoon. De helft van de prijs zal terugbetaald worden, wanneer de deelnemer zich engageert om minimum 2 vormingsmomenten (of 1 vormingsdag) te geven in de loop van het komende jaar.

Werkmap met vormingsmateriaal en lunch zijn inbegrepen.

Programma

Dag 1: werken rond KOPP/KOAP in Vlaanderen (Marc Geebels, Inez Vandewinkel, Sara Casalin)

  • Situering KOPP/KOAP en Familieplatform Geestelijke Gezondheid
  • Preventie en vroegdetectie
  • KOPP/KOAP en recente ontwikkelingen
  • Werken rond KOPP/KOAP: een KOPP-vriendelijk beleid uitbouwen en werken met KOPP in de dagelijkse praktijk (vanuit volwassenzorg/jeugdzorg)

Dag 2: Uitdieping thema’s (Marc Geebels, Inez Vandewinkel, Sara Casalin, Klaas Bauters, Veerle Bex)

  • KOPP en infants
  • MaPa-box KOAP
  • Spreken met kinderen na een suïcidepoging
  • Werken met gezinnen
  • Overzicht vormingen (methodieken, inhoud, praktisch)