Toolbox

De toolbox biedt verschillende mogelijkheden aan die kunnen helpen om KOPP thema's en onderwerpen (weer) bespreekbaar te maken. Enkel de werkmap KOPP-zorgen(en), de veerkrachtshelpers en de instructie-DVD KOPP preventiegesprek zijn bij het Familieplatform te verkrijgen.

De andere zaken in onze toolbox zijn suggesties om met de KOPP-methodiek verder aan de slag te gaan. Voor de andere materialen kan u terecht bij de desbetreffende organisaties.

​Werkmap KOPP-zorg(en) en veerkrachtshelpers

De werkmap KOPP-zorg(en) (een werkmap rond kinderen van ouders met een kwetsbare geestelijke gezondheid) is een belangrijke bron van achtergrondinformatie en handvaten rond het thema KOPP.

De werkmap 'KOPP-zorg(en)' is bedoeld voor zorgorganisaties die willen werken aan een kindvriendelijker beleid. Het is een werkmap over kinderen van ouders met een kwetsbare geestelijke gezondheid. KOPP-zorg(en) is een herwerking en uitbreiding van de brochure “KOPPloper in zorg”, aangevuld met inzichten gegroeid uit de praktijkervaringen. De werkmap bouwt verder op het pionierswerk van KOPP-Vlaanderen en andere initiatieven die daaruit en daarnaast gegroeid zijn. Naast toelichting van het werkmodel wordt dieper ingegaan op hoe organisaties een kindvriendelijk beleid kunnen opzetten. De kostprijs bedraagt 25 euro. Bij de werkmap zit een veerkrachtshelper voor ouders in handig formaat (ook apart te verkrijgen aan 0,5 euro).

Bestellen kan eenvoudig via een mailtje naar secretariaat@familieplatform.be, met vermelding van het aantal gewenste werkmappen en veerkrachthelpers. We bezorgen alle betaalgegevens via mail.

Instructie-DVD KOPP-preventiegesprek

Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid ontwikkelde samen met KOPP Vlaanderen, CGG Waas en Dender en de Vlaamse Overheid een instructie-DVD over het voeren van een KOPP-preventiegesprek. De film toont op gestructureerde wijze het verloop van het KOPP-preventiegesprek van de hulpverlener met de ouder.

De kostprijs van de DVD bedraagt 20 euro excl. verzendingskosten. Bij de DVD zit een veerkrachtshelper voor ouders in handig formaat (ook apart te verkrijgen aan 0,5€ per exemplaar).

Bestellen kan eenvoudig via een mailtje naar secretariaat@familieplatform.be, met vermelding van het aantal gewenste DVD's en veerkrachtshelpers. We bezorgen alle betaalgegevens via mail.

MaPaBox

Is een koffer met materiaal (verteltheater) bedoeld voor kleuters en lagere school kinderen met de bedoeling het druggebruik van hun ouders met de kinderen bespreekbaar te maken. Klik hier voor meer info.

Spelmethodiek ‘huishouden’ (depressie en verslaving)

Het spel wil het KOPP-thema bespreekbaar maken. Dit tussen een zoon of dochter van een ouder met het probleem en de ouder zelf. Het samen leren over (mogelijke) problemen kan de ouder-kind band versterken. Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Het is belangrijk dat het spel begeleid wordt door een hulpverlener. Klik hier voor meer info.

​Boeken

  • Kind en adolescent praktijkreeks: Wenselaar Lies, integrale hulpverlening aan ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen, een praktisch handboek voor de hulpverlener, Bohn Stafleu van Loghum, 2015
  • Kind en adolescent praktijkreeks: Wenselaar Lies, werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen, Bohn Stafleu van Loghum, 2015
  • Kind en adolescent praktijkreeks: Wenselaar Lies, werkboek voor ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen, Bohn Stafleu van Loghum, 2015

Links

www.bubbelsbabbels.be : Bubbels & Babbels is een deelwerking van Free Clinic vzw die zich richt op gezinnen met jonge kinderen waarbij één of beide ouders kampt met een illegaal drugprobleem

www.ikmaakdeklik.be: website voor kinderen van ouders met psychische problemen

https://www.rinovlaanderen.be/brochures/br: navorming en opleiding geestelijke gezondheid, van nul tot vijf, tweejarige opleiding tot deskundige in het domein van de infant mental health.

Meer weten over onze organisatie?

Neem contact op