Ontmoetings- en publieksmoment Familieplatform 17/03/2017

Vrijdag 17/3/2017, in de Week van de Zorg, ging ons uitwisselings- en ontmoetingsmoment door. Er waren een 70-tal aanwezigen, met een mooie mix van zowel medewerkers van familieorganisaties als verscheidene zorgorganisaties uit het Vlaamse GGZ landschap.

De namiddag stond in het teken van ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Er werd ingeleid met een videoboodschap van Minister Jo Vandeurzen, die onderstreepte hoe belangrijk familiebetrokkenheid in de zorg is, en wat de belangrijke rol van het Familieplatform GGZ is om blijvende de stem van families te vertegenwoordigen. Bekijk hier het filmpje.

Twee getuigenissen van ervaringsdeskundigen, gebracht zowel vanuit het cliënt- als familieperspectief, raakten het publiek. Willy en Lut Vandamme brachten hun verhaal over hun zoektocht naar hulp en begrip toen hun dochter worstelde met zichzelf én de hulpverlening. Brenda Froyen sprak over haar opname in een psychiatrisch ziekenhuis drie jaar geleden, over hoe zowel zij als haar familie zich machteloos, angstig, kwaad – zelfs getraumatiseerd – hebben gevoeld tijdens die opname. Deze verhalen toonden, naast zoveel andere verhalen, hoe familie nog steeds buitengesloten en niet gehoord wordt, geen handvaten krijgen aangereikt. Telkens was het verhaal ook doorspekt van hoop: hoop dat door menselijk met elkaar om te gaan, door meer betrokkenheid van zowel cliënt als familie, door op z’n minst de familie warm en rustig te benaderen, we al een hele weg verder komen in het pad naar herstel.

In de zaal was er veel (h)erkenning, het inspireerde, er werd in verbinding gevoeld hoe iedereen het familieperspectief een warm hart toedraagt… Het zijn deze gemeenschappelijke ervaringen van iedereen aanwezig, cliënt, hulpverlener én familie – met andere woorden van de triade – die het Familieplatform verder wil bijeenbrengen, om zo krachten te bundelen en een duidelijke stem naar het beleid te blijven vormen. Sara Casalin, coördinator van het Familieplatform, haakte hier op in door belangrijke doelstellingen van het Familieplatform, in samenwerking met de lidorganisaties, te belichten. Het was ook een duidelijke oproep aan andere familieorganisaties om aan te sluiten en elkaar te versterken. Door ervaringen, kennis en krachten te bundelen, kan het familieperspectief een prominente(re) plaats krijgen in de hulpverlening.

Tijdens de lunch werd er in gesprek gegaan om elkaar beter te leren kennen, info over elkaars werking uit te wisselen, etc. Iedereen is immers op zijn of haar manier bezig met families betrekken in de hulpverlening. Op onze expliciete vraag werden er ook noden i.v.m. familieparticipatie naar voren gebracht. Eén van de deelnemers formuleerde het mooi: “Organiseer een congres rond familieparticipatie: voor hulpverleners, cliënten en familie”. Noteer alvast vrijdag 24 november, want dat zal het Familieplatform samen met de lidorganisaties, een studiedag organiseren met als focus: “Families in de hulpverlening: praktijk- en ervaringsdeskundigheid”.

Lees meer op:

http://www.re-member-psychischezorg.be/

http://www.brendafroyen.be


Foto's: Gilles Scheijnen

Meer foto's van ons publieksmoment: https://goo.gl/photos/x64PeKd2dCdeyWD18