Presentaties, vormingen en studiedagen

Hier vind je presentaties, vormingen en studiedagen zowel intern als extern waar het thema familiebetrokkenheid centraal staat.

Presentaties


- Presentatie Praatkaffee Psychose 'De Stem' (28/03/2017)

- Voorstelling Familieplatform Ombuds GGZ (23/11/2016)

- Presentatie KOPP GGZ Congres 2016Vormingen & evenementen


  • Intern


- Train de Trainer (KOPP/KOAP) voor hulpverleners. Hier vind je meer info.

- Ontmoetings- en publiekmoment Familieplatform Geestelijke Gezondheid 17/03/2017. Hier vind je meer info.


  • Extern


- Congres "Op weg met Open Dialogue" georganiseerd door 'Zorgcircuit Psychose'

Ruimere introductie en verdere verdieping rond de principes en praktijk van Open Dialogue

19 en 20 oktober 2017 - CC De Valkaart, Oostkamp

Hier vind je meer info.

- HerstelAcademie Antwerpen

Aan een HerstelAcademie worden de vormingen gegeven in duo door trainers met ervaringskennis en hulpverleners. Naast het samen lesgeven worden de cursussen ook samen gemaakt en tijdens de lessen ligt het accent sterk op samen leren. De HerstelAcademies staan open voor eenieder die initiatieven wil nemen rond zijn/haar eigen herstel en bieden leermogelijkheden voor studenten van alle niveaus, culturen, leeftijden, ervaringen en regio.De Herstelacademie Antwerpen organiseert regelmatig interessante vormingen voor familieleden.

Hier vind je meer info.

- Interactie-Academie

De Interactie-Academie organiseert een rijk aanbod aan opleidingen, sommige ook specifiek gericht op families binnen de hulpverlening.

Hier vind je meer info.

- Lus vzw: Start2Network: een vormingsaanbod over netwerkontwikkeling bij mensen met een ondersteuningsnood

"Omringd zijn door familie, vrienden en kennissen is sterk bepalend voor de levenskwaliteit van mensen. Bij mensen met een ondersteuningsnood is dat niet anders.Toch is het betrekken van de netwerken van deze mensen geen evidente opdracht."

Hier vind je meer info.

- Rino Vlaanderen: Cursus DE KINDERTHERAPEUT IN GESPREK MET OUDERS EN CONTEXT

"Als ouders komen consulteren bij de kindertherapeut omdat ze zich ernstig zorgen maken over hun kind, dan hebben ze vaak al een hele zoektocht achter de rug. Het vertrouwen in hun eigen competentie als ouder staat onder druk. Ze voelen zich vaak machteloos, kwaad, schuldig, …"

Doelgroep Psychologen, pedagogen en psychiaters werkzaam in ambulante en residentiële setting met kinderen en jongeren.

Doelstelling Na afloop van de cursus heeft de deelnemer zicht op hoe er binnen het psychodynamisch kader gedacht en gesproken wordt met ouders en context. Door het bespreken van eigen casusmateriaal wordt de theorie ook toegepast op de praktijksetting van de deelnemer.

Hier vind je meer info.