Presentaties, vormingen en studiedagen

Hier vind je presentaties, vormingen en studiedagen zowel intern als extern waar het thema familiebetrokkenheid centraal staat.

Presentaties


- Presentatie Praatkaffee Psychose 'De Stem' (28/03/2017)

- Voorstelling Familieplatform Ombuds GGZ (23/11/2016)

- Presentatie KOPP GGZ Congres 2016Vormingen & evenementen


  • Intern


- Train de Trainer (KOPP/KOAP) voor hulpverleners. Hier meer info.

- Ontmoetings- en publiekmoment Familieplatform Geestelijke Gezondheid 17/03/2017. Klik hier voor meer info.


  • Extern


- Congres "Op weg met Open Dialogue" georganiseerd door 'Zorgcircuit Psychose'

Ruimere introductie en verdere verdieping rond de principes en praktijk van Open Dialogue

19 en 20 oktober 2017 - CC De Valkaart, Oostkamp

- HerstelAcademie Antwerpen

Aan een HerstelAcademie worden de vormingen gegeven in duo door trainers met ervaringskennis en hulpverleners. Naast het samen lesgeven worden de cursussen ook samen gemaakt en tijdens de lessen ligt het accent sterk op samen leren.

De HerstelAcademies staan open voor eenieder die initiatieven wil nemen rond zijn/haar eigen herstel en bieden leermogelijkheden voor studenten van alle niveaus, culturen, leeftijden, ervaringen en regio.De Herstelacademie Antwerpen organiseert regelmatig interessante vormingen voor familieleden.

Voor meer info: http://www.herstelacademie.be/ant-voorbeeld-cursus.html

- Interactie-Academie

De Interactie-Academie organiseert een rijk aanbod aan opleidingen, sommige ook specifiek gericht op families binnen de hulpverlening. Kijk op hun website voor het opleidingsaanbod.

- Lus vzw

Start2Network: een vormingsaanbod over netwerkontwikkeling bij mensen met een ondersteuningsnood

Omringd zijn door familie, vrienden en kennissen is sterk bepalend voor de levenskwaliteit van mensen. Bij mensen met een ondersteuningsnood is dat niet anders.
Toch is het betrekken van de netwerken van deze mensen geen evidente opdracht.

De cursus Start2Network zet je op weg.