Literatuur

Hier vind je relevante literatuur rond het thema familiebetrokkenheid - en participatie. Vanuit academische hoek is er meer dan voldoende bewijs dat het betrekken van familie en naasten in de hulpverlening gunstige gevolgen heeft.

Online catagolus VVGG

Afbeeldingsresultaat voor vvgg

De Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid vzw heeft een uitgebreid aanbod documentatie en literatuur dat je kan raadplegen en uitlenen via hun online catalogus. Aanrader!

Rond familie en naast betrokkenen kan je volgende trefwoorden gebruiken om het juiste materiaal te vinden: familieparticipatie, KOPP, KOAP, trialoog, triade, naasten, naastbetrokkenen, familie, ouders, broer, zus, familieorganisaties, ... . Je kan ook het trefwoord 'getuigenis' combineren met een verwantschap bijv. getuigenis + moeder.