Literatuur

Hier vind je relevante literatuur rond het thema familiebetrokkenheid - en participatie. Vanuit academische hoek is er meer dan voldoende bewijs dat het betrekken van familie en naasten in de hulpverlening gunstige gevolgen heeft.