Ook wie zorgt voor mensen met psychische problemen verdient aandacht. Familieplatform Geestelijke Gezondheid behartigt hun belangen. We zijn een kennis- en uitwisselingsplatform en samen met familieorganisaties geloven we in de zorgende kracht van de naaste omgeving. Hulpverlener, cliënt én naastbetrokkenen, samen pakken we de zorg aan.

Door de vermaatschappelijking van de zorg, verschuift de zorg voor mensen met psychische problemen van de hulpverlening alsmaar meer naar de naaste omgeving zoals familie en vrienden.

We zijn een platform voor...

Kinderen van...

Als kind – jong of oud – zit je met een hoop vragen. Je begrijpt niet goed wat er met je ouders aan de hand is of vindt het moeilijk om over de problemen te praten. Familieplatform geeft aandacht aan de positie en de stem van “kinderen van…” in de hulpverlening.

Ouders van...

Als je kind met psychische problemen kampt, brengt dat zorgen met zich mee. Je legt de schuld misschien bij jezelf of vraagt je af hoe je het had kunnen voorkomen. Familieplatform geeft aandacht aan de positie van “ouders of zorgfiguren van…” in de hulpverlening.

Partners van...

Je staat voor een uitdaging, want je partner zien lijden is een beproeving. Je voelt je misschien machteloos of krijgt het gevoel dat je elkaar niet meer kent. Als Familieplatform geeft aandacht aan de positie van “partners van…” in de hulpverlening.

Familie & vrienden van...

De psychische problemen van je familielid of vriend hebben ook een invloed op jouw leven, en dat is niet altijd gemakkelijk. Je hebt een bijzondere band met die persoon, je wil graag helpen. Familieplatform geeft aandacht aan de positie van “familie en vrienden van…” in de hulpverlening.

Hulpverleners van...

Als zorgorganisatie ondersteun je cliënten bij het herstelproces. Je weet hoe belangrijk het is om familie en omgeving erbij te betrekken, maar ondervindt nog moeilijkheden. Als Familieplatform tekenen we samen een organisatiebeleid uit om de zorg familievriendelijker te maken.

Een krachtig GGZ mét families: beleid, visies en goede praktijken

Een druk bijgewoonde studiedag van het Familieplatform op 24/11/2017.

De grote opkomst en de reacties van de deelnemers tonen duidelijk de ‘sense of urgency’ om samen aan de slag te gaan en het familiebeleid au sérieux te nemen.
Sara Casalin, coördinator, opende de dag na de boodschap van minister Vandeurzen.
Dr. Geert Dom psychiater in Multiversum, leidde het thema in met cijfers en benadrukte vervolgens het belang van het betrekken van familie als deel van het herstelproces en benadrukte de trialoog als uiterst belangrijk uitgangspunt om tot goede zorg te komen.
Dr. Jeroen Kleinen gaf vervolgens een bevlogen presentatie over hoe het familiebeleid vorm krijgt in PC St. Hiëronymus en hoe de familie-reflex door kan dringen tot in alle lagen van de zorgvoorziening.
De namiddag bruiste van bedrijvigheid en uitwisseling bij het voorstellen van 20 posters met ‘good practices’ en boeiende initiatieven in zorgvoorzieningen en familieorganisaties om dat familiebeleid gestalte te geven. Ann Ceurvels mocht bij wijze van afsluiting de makers van de ‘beste poster’ in de bloemetjes zetten.

Een meer dan geslaagde studiedag waarvoor we iedereen die meewerkte graag uitermate willen bedanken.

De deelnemers zullen de presentatie toegestuurd krijgen via e-mail. De posterpresentaties zijn te bekijken via deze link.

Bekijk de aftermovie!


Introductiefilmpje van Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen:Familieplatform neemt KOPP over

KOPP is het letterwoord voor ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’. Voor ‘Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheids-Probleem’ bestaat de term KOAP. Kinderen die opgroeien in een situatie waarbij één of beide ouders in hun opvoedingstaak belast zijn door psychische of verslavingsproblemen, hebben het vaak extra moeilijk om evenwichtig op te groeien. Ouders met psychische problemen kunnen het lastig hebben om optimaal te functioneren als opvoeder en om voldoende af te stemmen op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden.

Meer info over KOPP voor kinderen van, familie en vrienden van of hulpverleners van.

In het kader van een nieuw project van Similes 'Je bent een Kei', lanceerde Soetkin Claes - zelf kind van een ouder met psychische problemen - in samenwerking met haar moeder een prachtig filmpje dat mooi illustreert dat kinderen die zorg dragen zelf ook alle steun kunnen gebruiken, o.a. door lotgenotencontact. Een aanrader!

Werkmap Koppzorgen, veerkrachtsfolders en/of DVD bestellen?

Ga naar onze toolbox

LIDORGANISATIES

Centrum ZitStilHuntington LigaWerkgroep VerderVlaamse Vereniging Autisme

IkticSimiles