Ook wie zorgt voor mensen met psychische problemen verdient aandacht. Familieplatform Geestelijke Gezondheid behartigt hun belangen. We zijn een kennis- en uitwisselingsplatform en samen met familieorganisaties geloven we in de zorgende kracht van de naaste omgeving. Hulpverlener, cliënt én naastbetrokkenen, samen pakken we de zorg aan.

Door de vermaatschappelijking van de zorg, verschuift de zorg voor mensen met psychische problemen van de hulpverlening alsmaar meer naar de naaste omgeving zoals familie en vrienden.

We zijn een platform voor...

Kinderen van...

Als kind – jong of oud – zit je met een hoop vragen. Je begrijpt niet goed wat er met je ouders aan de hand is of vindt het moeilijk om over de problemen te praten. Familieplatform geeft aandacht aan de positie en de stem van “kinderen van…” in de hulpverlening.

Ouders van...

Als je kind met psychische problemen kampt, brengt dat zorgen met zich mee. Je legt de schuld misschien bij jezelf of vraagt je af hoe je het had kunnen voorkomen. Familieplatform geeft aandacht aan de positie van “ouders of zorgfiguren van…” in de hulpverlening.

Partners van...

Je staat voor een uitdaging, want je partner zien lijden is een beproeving. Je voelt je misschien machteloos of krijgt het gevoel dat je elkaar niet meer kent. Als Familieplatform geeft aandacht aan de positie van “partners van…” in de hulpverlening.

Familie & vrienden van...

De psychische problemen van je familielid of vriend hebben ook een invloed op jouw leven, en dat is niet altijd gemakkelijk. Je hebt een bijzondere band met die persoon, je wil graag helpen. Familieplatform geeft aandacht aan de positie van “familie en vrienden van…” in de hulpverlening.

Hulpverleners van...

Als zorgorganisatie ondersteun je cliënten bij het herstelproces. Je weet hoe belangrijk het is om familie en omgeving erbij te betrekken, maar ondervindt nog moeilijkheden. Als Familieplatform tekenen we samen een organisatiebeleid uit om de zorg familievriendelijker te maken.

Onze partners

centrum-zitstil
similes
VVA
werkgroep-verder
huntington-liga